Het komt vaak genoeg voor dat zelfstandige zonder personeel (zzp) maar één of twee opdrachtgevers hebben. Als uw opdrachtgever verantwoordelijk is voor 80% van uw totale omzet dan kan het zijn dat de belastingdienst u niet als zzp ziet, maar als werknemer. Dit noemen wij schijnzelfstandigheid en dit kan grote gevolgen hebben.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid betekent heel simpel gezegd dat u een zzp lijkt, maar dit niet bent volgens de belastingdienst. U bent dan verklapt in loondienst. De overheid heeft hier de laatste jaren veel aandacht aan besteed en zal ook in 2023 meer doen op schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Waarom is schijnzelfstandigheid een probleem?

Als zzp bent u een ondernemer, waardoor u recht heeft op ondernemersaftrekposten zoals de zelfstandigen- en de startersaftrek. Daarnaast is het inhuren van een zzp voor uw opdrachtgever gunstig omdat deze geen loonbelasting en premies hoeft af te dragen. Daarnaast hoeft u niet doorbetaald te worden bij ziekte. 

Als u onterecht als ondernemer uw inkomstenbelasting betaalt dan loopt de fiscus veel inkomsten mis. De werknemer ontvangt dan mogelijk onterecht ondernemersaftrek en de werkgever draagt geen loonbelasting en premies af. Om dit tegen te gaan is er al in de belastingplannen van 2020 besloten om de zelfstandigenaftrek te verlagen, zodat het voordeel voor de schijnzelfstandige tot een minimum wordt beperkt.

De fiscaliteit en de rechten en plichten in de sociale zekerheid zouden niet leidend moeten zijn in de keuze voor de contractvorm. Om deze prikkel weg te nemen is in het coalitieakkoord afgesproken om de afbouw van de zelfstandigenaftrek, zoals die in de Belastingplannen 2020 en 2021 al geregeld was, te versnellen en verder door te trekken. 

C.E.G. van Gennip ( de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid)

 

Hoe kan je schijnzelfstandigheid tegengaan?

De belastingdienst bepaald aan de hand van de volgende voorwaarden of u daadwerkelijk zzp bent of een werknemer in loondienst. 

  • Moet u de werkzaamheden persoonlijk verrichten en kunt u geen vervanger aanwijzen?;
  • Is er een gezagsverhouding, u krijgt bijvoorbeeld specifieke aanwijzingen en instructies die u moet opvolgen;
  • Ontvangt u loon? Dit is het geval als uw opdrachtgever u meer betaalt dan alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Als u alle vragen met “ja” kan beantwoorden bent u in loondienst. 

 

Wij kunnen u helpen.

Aarland Administratie ondersteunt bij uw complete administratie. Wij kunnen u daarom ook helpen bij contractbeheer. Bent u zzp of opdrachtgever en wilt u advies over mogelijke schijnzelfstandigheid? Wij controleren de overeenkomst en indien nodig kan onze jurist een nieuwe arbeidsovereenkomst voor u opstellen. Wij kunnen u ook adviseren over fictieve dienstbetrekkingen. Indien u gebruik maakt van één van onze abonnementen krijgt u korting op ons uurtarief bij juridische diensten. 


Neem contact met ons op

Comments are closed.